Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu z zakresu edukacji ekologicznej

pn. „O odpadach pisać wypada”, który przygotowany został przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Miał on na celu:

  • zainteresować uczniów tematyką ochrony środowiska i segregacji odpadów,
  •  ugruntować wiedzę nt. odpadów opakowaniowych i możliwości wykorzystania surowców wtórnych,
  •  zachęcić młodzież do przedstawienia własnego pomysłu na czyste środowisko oraz wskazania przykładów działań służących ochronie przyrody,
  • wpłynąć na tworzenie nawyków ekologicznego stylu życia,
  •  rozwinąć szacunek do przyrody,
  •  pobudzić do aktywności twórczej.

Projekt obejmował dwa literackie konkursy ekologiczne:

  • konkurs poetycki na opracowanie wiersza – skierowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych,
  •   konkurs literacki na opracowanie eseju/tekstu literackiego – adresowany do uczniów klas I – III gimnazjum.

9 grudnia w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom obu konkursów. Galę uświetnił występ wokalno - recytatorski grupy dziewczyn z Jasielskiego Domu Kultury.

 

Oprócz uczniów i ich opiekunów w spotkaniu wzięli udział Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Związku na czele z Burmistrzem Miasta Jasła i równocześnie Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, panem Andrzejem Czerneckim.

 

W konkursie rywalizowały 73 szkoły z 20 gmin z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego. Do organizatora wpłynęło 150 prac. Nasi uczniowie napisali trzy teksty literackie. Wszystkie zostały wyróżnione. Duże gratulacje należą się Mateuszowi Stężowskiemu z klasy V, który zdobył III miejsce w kategorii wiersz. Nagrodzono również Annę Marek i Angelikę Stanulę z kasy III gimnazjum w kategorii esej/tekst literacki. Laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a szkole przekazano plansze i gry edukacyjne o tematyce przyrodniczej.

Mateusz Stężowski - „Pomysłowe piątaki”

 

My jesteśmy piąta klasa,

nie ma wśród nas dziś brudasa.

Każdy na śmieciach się zna

i porządek w domu ma.

 

Ponieważ jesteśmy grzeczne dzieci,

więc segregujemy śmieci.

Papier, karton i tektura,

gazety, zeszyty – to makulatura.

Niebieski worek wyciągnij już

i szybko do niego te rzeczy włóż.

 

Zielony worek jest na szkło,

by na surowiec wtórny szło.

Więc szklane opakowania po żywności,

wkładaj do niego dla pewności.

Pamiętaj, że rozbita butelka czy słoik, mój drogi,

niebezpieczny jest dla twojej bosej nogi.

 

Od przedszkola worek czerwony znamy

i wszyscy do niego metal wkładamy.

Kapsle i opakowania stalowe,

a także puszki aluminiowe.

Żelazo to przetopione zostanie

i przydatne dla wszystkich się stanie.

 

Worek żółty jak słoneczko,

więc pamiętaj dziś dzieweczko.

Wkładaj tam plastiki wszelkie,

bo nadzieje mamy wielkie,

że z odpadów tych powstaną kolorowe,

bardzo ładne zabaweczki odlotowe.

 

Gdy masz mnóstwo liści i ściętej trawy,

zrób kompostnik z tej murawy

lub brązowy worek kup

i do niego chwasty – siup.

Te odpady ulegają biodegradacji,

jak myślisz inaczej, to nie masz racji.

 

Czarny worek w kącie stoi

i śmieci wielomateriałowych wcale się nie boi.

Pożera wszystko: po sokach kartony,

rozbite kubki i ceramiczne wazony.

Tam wkładaj wszystko – buty i ciuchy,

możesz też włożyć nawet pieluchy.

 

Mateuszowi, Annie i Angelice życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy im również za godne reprezentowanie i promowanie naszej szkoły.

Laureaci konkursów literackich o tematyce ekologicznej odebrali nagrody – jaslo4U

Młodzież literacko o ekologii – terazJaslo.pl

 

Partnerzy szkoły

  •  

Zobacz

 

 

 
 
 

 

 

 

Zespół Szkół w Ołpinach, mail: olpiny@op.pl, tel. 14 65-19-202

Joomla - opracowanie i administracja witryny Adam Rączka, mail: adamr28@poczta.onet.pl