Szóstoklasiści !!!

 

1 kwietnia 2014 roku czeka Was pierwszy w życiu egzamin – sprawdzian szóstoklasisty.

Sprawdzian szóstoklasisty, zwany też kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym,

kontroluje nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ocenia, w jakim stopniu

opanował on umiejętność czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji

i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Zadania obejmują umiejętności i wiadomości

zawarte w standardach wymagań egzaminacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej

i podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Test składa się z 26 zadań. 20 z nich to zadania zamknięte ( należy wskazać prawidłową

odpowiedź spośród czterech podanych) oraz 6 otwartych – krótkiej odpowiedzi lub rozszerzonej odpowiedzi, w tym praca pisemna na określony temat.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń może uzyskać 40 punktów.

 

W roku szkolnym 2014/2015 forma sprawdzianu ulegnie zmianie.

Otóż będzie składał się on z dwóch części i będzie obejmował:

 

·         w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz matematyki,

w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach

osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym,

·         w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego

 

Sprawdzian przeprowadzany będzie w jednym dniu i będzie trwał:

 

·         część pierwsza – 80 minut

·         część druga – 45 minut

 

Uczniowie klasy szóstej! To już ostatni dzwonek, aby dobrze przygotować się do tego

wyzwania, gdyż przed sprawdzianem oficjalnym czeka Was jeszcze próbny. Jeśli chcecie jak

najlepiej się zaprezentować, musicie również sami popracować w domu. Możecie skorzystać

ze stron internetowych, na których znajdziecie testy z poprzednich lat. Czytajcie cicho ze

zrozumieniem i rozwiązujcie zadania. Doskonalcie redagowanie różnych form wypowiedzi

pisemnej. Wykorzystujcie tę wiedzę, którą nabyliście w czasie nauki w szkole podstawowej.

Rozwiązywanie testów potraktujcie jako rozgrzewkę przed czekającym Was sprawdzianem.

 

Pamiętajcie - trening czyni mistrza! Powodzenia !!!

 

Więcej informacji o sprawdzianie na stronach:

 

http://www.operon.pl/pss/arkusze_i_odpowiedzi

 

http://www.cke.edu.pl/

 

http://bip.men.gov.pl/images/stories/25_04_13.pdf

 

Wasza polonistka – p. Barbara Wójcik

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy szkoły

  •  

Zobacz

 

 

 
 
 

 

 

 

Zespół Szkół w Ołpinach, mail: olpiny@op.pl, tel. 14 65-19-202

Joomla - opracowanie i administracja witryny Adam Rączka, mail: adamr28@poczta.onet.pl